Historie C.V. De Klotsköp

Na jaren van een optochtloze tijd in Hoensbroek wordt, mede op aandringen van een aantal instanties en ook particulieren uit Hoensbroek, voor het eerst weer een optocht georganiseerd. Ook vanuit de Kasteelbuurt wordt gedacht om aan dit optochttocht gebeuren deel te nemen. Op 1 november 1960, wordt een oprichtingsvergadering gehouden, voor het comité "Wagenbouwers van het Kasteel". Aanwezig zijn Hent Fleuren, Sef Merry, Frans Corstjens, Edy Markon, Harrie Blom, Max Perdok, They Aarts, Toon Gabriel, Winand Romgens, Frans Crutz en enkele anderen. In het buurthuis “De Burcht” in de Markgravenstraat, wordt de oprichtingsvergadering gehouden, met als notuliste de buurtmedewerkster juffr. Vaessen.

Er worden meteen plannen gesmeed om al voor de eerstkomende carnaval een wagen,
maar ook een groep in deze optocht te krijgen.
De 1e wagen heeft het thema : “De Bokkerijders
De 1e groep krijgt als thema : “Wagenbouwers van de Klotsköp van het Kasteel”.
Beide fragmenten behalen al meteen een 1e prijs!

Door technische fijnheden, ervaring en inzicht van o.a. Kazimir Gezempa, Frans Corstjens, Max Perdok en Toon Gabriel, worden soms per jaar wel 4 optochtonderwerpen uitgewerkt, met evenzo vele prijzen.
Een vaste kreet van Frans Corstjens is altijd : “Deze is mooi genoeg om in de optocht van Mainz mee te gaan”.

In 1965 wordt, als bekroning op al het werk, met de wagen “De grootste Zeikerd van Gebrook”, wederom een 1e prijs gehaald, waarmee de dan felbegeerde wisselbeker, geschonken door de familie Rekers, definitief in onze handen en prijzenkast mocht blijven staan.
Ook werden o.a. in deze jaren de thema’s “Vliegende Non” als fragment en “De Uuverbrugging” als wagen met groots succes gepresenteerd.

In 1970 wordt mede door de bestaande carnavalsverenigingen, o.a. De Koelkop van de Akerstraat (later Mariarade), de Slekkekroepersj uit de Slak, de Stobvretersj van de Passart, het CCH en de gemeente Hoensbroek, aangedrongen op het overgaan van het comité Wagenbouwers, naar een officiele carnavalsvereniging.
Dat hiermee de gehele doelstelling van het comité ingrijpend gewijzigd moet worden, wat toch wel veel tijd en discussie vergt, resulteert dan ook in het zoeken naar geschikte leden voor een Raad van Elf en een Prins.
Een eerste groep personen die voor de Raad van Elf in aanmerking kwamen waren o.a. : Ferdy Screch, Heini Hassink, Huub Cörvers,  Hans de Brok, Pink Hassink, Lei Rademakers, Frans Crutz, Ed Matla,  Jan Gabriël en Lei Römgens.

Dit resulteerde in de presentatie van de eerste Raad van Elf op 19 november 1971 met het uitroepen van natuurlijk ook de eerste klotsköp-prins.
Dit was Henk Kemperman die als prins Henk de 1e de carnaval van 1972 mocht ingaan.
Deze uitroeping geschiedt in het nieuwe, midden jaren ‘60 gebouwde gemeenschapshuis Mariagewanden, aan de Zandbergsweg.

Daags na de proclamatie, dus zondags, is altijd het welbekende Frühshoppen.
Al vanaf 1972 vindt Lei Romgens, samen met Eddy Matla, dat het tijd wordt om ook op deze morgen iets speciaals te creëren en zodoende brengt hij dan ook de verkiezing van een Frühshoppen-koningin. Hiermee wordt een traditie gestart, die in Hoensbroek zijn carnavaleske weerga niet kent, in het begin waren het iets oudere dames, maar al vanaf 1974 zijn het ook hier jongere, vrijgezelle meiden.

Natuurlijk kan het niet uitblijven dat uiteindelijk de jonge vrijgezelle prinsen,
dan ook met menige jonge frühshoppen-koningin een relatie krijgt.
Hier zijn, op dit moment nog altijd standvastige huwelijken, uit voort gekomen.

Ook wordt door het inmiddels opgerichte comité  S.H.C. (“Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen”)  een nieuw evenement gepresenteerd, “De Breuker Oavend”, gehouden op het Kasteel Hoensbroek.
Deze vrijdagavond, blijkt in deze eerste jaren een welgevraagd en geslaagd evenement binnen de Hoensbroekse carnaval.
Door de gezamelijke verenigingen, “De Koelkop”, “De Stobvreatersj”, “De Slekkekroepersj”, het “CCH”, “De Raedsheren”, “De Blauw-Naaze” en “De Klotsköp”, wordt een ere-code afgesproken, waaraan iedere deelnemer moet trachten te voldoen, bij het organiseren van carnaval binnen Hoensbroek en het deelnemen aan de optocht.

Eind 1981 vindt het bestuur van de Klotsköp dat de oude groene jassen aan vervanging toe zijn en gaat men over op een nieuwe herkenbare kleur : geel.
Voor de president was er een witte jas, en voor de oud-prinsen is er de inmiddels zo bekende kleur die hedendaags door alle klotsköp wordt gedragen : rood.

Van 27 t/m 29 november 1982, wordt op het kasteel in de grote bovenzaal, de grote gehoorzaal onder en in de Foyer het 2 x 11 jarig  jubileum gehouden.
Dit gebeuren, groots opgezet en verdeeld over 3 dagen, wordt een groot succes.
Vrijdags met een Beierse avond met de Hillesberger “Bergkapel”, die door toedoen van kapper Jan Stassen van de Hommerterweg, gecontracteerd konden worden.
Ook op deze avonden, de op dat moment zeer gevraagde en gewilde jodelzussen Hanny Tholen en Carla Janssen als : “de Alpenzusjes”, die in de zaal de stemming er zodanig in kregen dat iedereen, zelfs Herman Hassing hier uit zijn dak ging.
Zaterdags de  prinsen-proclamatie, met een groot 6-persoons orkest  “de Black Devils” in de bovenzaal, met als hoogtepunt de uitroeping van de jubileumprins, het blijkt prins Karel de 1e (Karel Biesmans) te zijn.
Aanwezig zijn al onze SHC-zusterverenigingen, de “K.G. Durcheve Funcken Rot-Weiss” en verder enkele andere carnavalsverenigingen uit Heerlerheide en Brunssum.
Ook treden hier op,  de uit Voerendaal afkomstige dansgroep “de Cinderella’s” en het komisch duo “d’r Angerhoave”.
In de foyer speelt deze avond het duo “de Cabana’s”.
Zondagmorgen wordt het Frühshoppen in het gemeenschapshuis gehouden, dit samen met de, bij al onze leden en vrienden overnachtende, leden van “K.G. Durcheve Funken Rot-Weiss”.
Hier wordt dan de jubileum frühshoppen-koningin, Conchita Teba, dochter van Pepe Jose Teba en Annie Vermeulen uit de Kasteelbuurt, onder de welbekende klanken van onze vaste DJ “disco KEMBRO”, verkozen.
Ook hier wisten beide ouders tot op het laatste moment niet dat hun dochter voor deze verkiezing uitgeroepen wordt, dit mede geregeld door de secretaris van de vereniging, die familie van Conchita is.
‘s Avonds is er dan een grote jubileums-receptie, wederom in de grote gehoorzaal van het Kasteel.

Inmiddels wordt naast alle bij de Klotsköp geplande activiteiten, zoals prinsen-proclamatie, Frühshoppen, Scholkebal, Weidefeest en Carnaval, nu ook nog een nieuw evenement toegevoegd.
Mede door de grote getalen van Oud-Prinsen, “de Rooj Jes” gaat deze groep een eigen avond op poten zetten. Zij krijgen van het bestuur de goedkeuring en ondersteuning om een “Oud-Prinsenbal” te organiseren.
Zij doen op deze avonden alle act’s zelf, onder begeleiding en presentatie van Fer Vroomen.
Menig uur vooraf oefenen in het geheim, brengt uiteindelijk een vele uren durende show die als een van de grootste successen van de Klotsköp genoemd mag worden.
Dans en zang (en soms parodie) van de oud-prinsen, die vele Gebrooker (want deze avonden waren altijd volledig uitverkocht), jaren van plezier en genot gebracht hebben.

Van 27 t/m 28 november 1993, wordt wederom deels op het kasteel Hoensbroek en  deels in het Gemeenschapshuis, het 3 x 11 jarig jubileum gehouden.
Zaterdags met de Jubileum- en Proclamatie-zitting in de grote gehoorzaal.
Hier treden op, onder de muzikale klanken van de “Holter Jonge”uit Merkelbeek, de zanggroep “SJAPPOO”(de vroegere Nachbraekesch) uit Maastricht en de op dat moment regerende buutekampioen “Wiel Vinken”, die als onvervalste carnavalist de lach- en kaakspieren weer aardig op de proef stelt.
Om 23.11 uur is het dan zover en wordt de nieuwe Jubileumprins Rene de 1e (Rene van Bavel) geproclameerd.
Rene, zoon van onze leden Wim van Bavel en Rieki Perdok, en tevens kleinzoon van een van onze medeoprichters en grootse carnavalsgek, Max Perdok.
Zondags wordt weer begonnen met het Frühshoppen, alwaar als koningin uitgeroepen wordt Marga Verkoulen, nu beter bekend als Marga de Rooy, echtgenote van onze oud-prins Ger en later president.
‘s Middags de jubileum-receptie van 17.30 tot 19.33h en aansluitend het jubileum-treffen met muziek van “de Rowies”.

De komende jaren worden, mede door de moeilijkere tijden in een  minder goede  economische situatie, niet de plezierigste, en dit niet alleen voor ons als Klotsköp.
In 1995 wordt, door deze slechte economische situatie, het gemeenschapshuis gesloten en moeten alle zetelende verenigingen uitwijken naar andere lokalen.
Wij als Klotsköp vinden op dat moment ons nieuwe lokaal in café “de Bistro”, aan de Hoofdstraat.
Dit is qua ruimte niet datgene wat wij gewend waren, en ook de wisseling naar dit lokaal verloopt in de beginjaren voor wat betreft organisatie van evenementen niet vlekkeloos.
Ook een ander publiek van dit lokaal, bewerkstelligde dat het moeilijker wordt om in de Klotsköp trend te blijven functioneren.

Leden verlaten de vereniging en nieuwe leden moeten gezocht worden uit de in dit café aanwezige en komende mensen.
Optocht bouwactiviteiten komen , doordat deze nieuwe leden niet de gewenste kennis en motivatie hebben, in het gedrang en uiteindelijk resulteerd dit in het feit , dat er geen optocht activiteiten meer ontplooit worden.

In 2003 blijkt dat het kastelijns echtpaar Ton en Jet ook het inmiddels van naam gewijzigde café (In de Balletent) gaan sluiten.
November 2003 wordt dan ook naarstig gezocht naar wederom een nieuwe lokatie, uiteindelijk vinden we dan ons heil in café “Louter Kabouter”aan de Amstenraderweg.
Met het kasteleins-echtpaar Henk en Riet Pals hopen we voor de toekomst dan ook weer een definitieve lokatie gevonden te hebben.

Op 26 en 27 november 2004 wordt dan het 4 x 11 jarig bestaan gevierd, in het MFC in Lotbroek, met de 4e jubileumprins van de klotsköp, prins John de 1e (John Heitbrink).
Gezien de minder prettige achter ons liggende periode van lokaalwisselingen en ledenverloop, blijkt nu toch weer dat vele oudgedienden acte de precence geven bij de aanzet voor dit jubileum.
Zo durft het jubileumcomitée, bestaande uit enkele bestuursleden, aangevuld met Ger de Rooy en Ger Luypen, de 2 oude rotten met veel ervaring en kennis, het aan om met een grootse opzet een Gala-avond met o.a. Buutereedners, de Nondejuukes Horst en Wiel, Gaston uit Ulestraten, de Klosterzaler, Chaotica, de Vleagelkes en met als slotact een optreden van onze Limburgse topartiest Big Benny, te organiseren.
Deze afgeladen volle avond kan met trots genoemd worden, in de geschiedenis van de Klotsköp. Nu nog praten vele oud-leden en andere aanwezigen, over de prima opzet van deze geslaagde avond.
Ook op de Jubileum-receptie op zaterdag, waarbij vele oud-leden, oud-prinsen en andere Klotsköp-vrienden aanwezig zijn, wordt duidelijk dat hier bij de oudste Carnavalsvereniging van Gebrook, nog altijd de sfeer vroeger hoogtij viert.

Nu in 2006 blijkt dat de keuze van omschakeling naar dit nieuwe lokaal een gouden greep is geweest en dat mede hierdoor, nu ook geconstateerd mag worden dat het leden-aantal weer groeiende is.

Ook komen binnen de vereniging ideeën omhoog om weer oude historische evenementen, wel in een nieuwe vorm, te gaan presenteren binnen de mogelijkheden van het lokaal Louter Kabouter, zoals het oud-prinsenbal.

Ook buiten het seizoen om komt het grootste deel van de leden regelmatig bij elkaar om deel te nemen aan allerlei feesten en evenementen. Biljart-toernooien, mosselavonden, voetbalwedstrijden en smartlappen-avonden, een dagje forelvissen of paintballen met de vaste klanten van LouterKabouter, het LimburgsKampioenscjap Fierljeppen georganiseerd door de oud-prinsen van het CCH en zomercarnaval van de Bistrojanen. De Klotsköp gaan overal heen waar het gezellig is. Zelf wordt ook het nodige ondernomen, met de organisatie van dart-toernooien, rommelmarkten, feestavonden, en in 2007 de 1e editie het Limburgs Kampioenschap frikandellen eten.

Anno 2008 is het duidelijk dat de stijgende lijn van de laatste jaar nog lang niet ten einde. Het ledenbestand is al gegroeid tot meer als 30, en oude rotten als Ger Luypen en Ger de Rooij zijn steeds vaker bij de vereniging te zien. En niet te vergeten natuurlijk Huub Peeters. Deze fanatieke klotskop, al sinds de allereerste beginjaren bij de vereniging, is inmiddels weer zo actief bij de klotsköp betrokken, dat hij eigenlijk niet meer valt weg te denken bij de vereniging.

Een lange en mooie historie ligt achter de vereniging, en het ziet er naar uit dat er nog vele mooie verhalen zullen volgen.