Prins André 1e
Atje Dols
1975

Ich Prins ANDRÉ d’r 1e

• Veerde prins van de Klotsköp va ut Kestieël.
• Ridder uuver alle Klotsköp en Köppinnekes.
• Hertog va de kraaie in de Kraaiebuurt.
• Groaf va ut Bungalowpark bis aa d’r Mert.
• Commandeur uuver alle vriegezelle en jonkvrouwe.
• Stalknecht va alle krukke va Kaspora.
• Regent va d’r hoaf gesloopte Steinberg
• Badmeister va d’r rolmops in de Droomviever.
• Specialist in sjoem en och in tonic

maekt saame mit zieëne Wieëze Road bekint:

ten 11e dat all Klotsköp zich deez daag motte amuseere, mit of zonger bloaspiepke.
ten 10e dat ozze optocht dit joar der betste en d’r groeëtste va Limburg mot weëre en dat alle luuj oet diz buurt hieë aa mit motte wirke.
ten 9e dat de poliece neet mieër inne va os Klotsköp in zieën ongergood mot vasthoutte.
ten 8e dat ozze kastelein zich neet mieër mot vergisse mit de staatslote, angersj betaald he zelf de pries mer oet.
ten 7e dat vieër blieë zint dat d’r Frans zieën wei verangert hat, noeë houtte vieër och ins dreug veut.
ten 6e dat vieër ozze buurman kastelein, hieë neeve us loate zieën wat Gebreuker vasteloavend is.
ten 5e dat die va d’r Stichting hieë es good motte inzieën wat ze mer un probleme hieë hant in dit sjieët klinge ding. dat ze mer gauw un meter of 20 aaboewe.
ten 4e dat mieëne veurgenger Harrie me nurgens mieë prins weërd, angersj hult he d’r nog un vrouwmusj aa uuver.
ten 3e dat jekerein, dik of dun, breit of smaal, groeët of kling, rieëk of erm, getrauwt of gelukkig mot zurge dat he op essjele goonsdig, de stum kwieët, de buusj leeg, ut beer binne en zieën kop teruuk hat.
ten 2e dat os buurt ummer mot zurge om d’r sjoenste Vasteloavesbuurt va Gebrook te blieëve.
ten 1e dat ich mieën ouwersj dank, dat ich dit joar de prins va de Klotsköp hub kinne weëre.

GEGEVE IN GEBROOK,
16 November 1974
Prins ANDRÉ d’r 1e
biegestange doer President Frans en d’r Wieze Road